Kartlegging og rydding utenfor Tromsø og Kvaløya

I april 2017 fikk vi midler fra Plastreturs Miljøprosjekt for et prosjekt der vi skal kartlegge marin forsøpling på havbunnen utenfor Tromsø og Kvaløya. Dette skal vi gjøre ved hjelp av Blueye ROV og Trashtag teknologi.