test

Støtte Nordic Ocean Watch?

Det er mange måter du kan være med og bidra til NOWs arbeid for å ta vare på havet!

Donasjoner kan overføres via VIPPS – til #10586. 

Ved å dele kunnskap og konkrete løsninger ønsker NOW å vise vei til en mer miljøvennlig livsstil, og på den måten bevare vårt eget livsgrunnlag. NOW 1) legger til rette for, organiserer og mobiliserer til strandryddinger 2) øker forståelse- og informerer om hvordan å ta vare på havet gjennom foredrag på skoler og konferanser 3) jobber med konkrete prosjekter med formål om å gi folk handlingsalternativer, og skape gode forbilder for den fremvoksende generasjonen.

NOW opplever nå økt interesse på alle fronter og vokser fort. For å klare å hente ut det store potensialet i dette, har vi behov for andre finansieringskilder. Støtt oss i gjøre folk glad i havet og i å ta vare på havet!