Januar

Månedens havfrue januar – Nina Jensen

Hele Norges miljøforkjemper Nina Jensen har spennende tider i vente i 2018. Ikke bare blir hun sjef på verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip REV, men hun hun skal også dyrke frem sin egen lille matros. Som marinbiolog og tidligere generalsekretær i WWF har hun virkelig viet livet til å ta vare på jorda vår. Hun har sett hvilke utfordringer og muligheter havet har på nært hold, og skal skape konkrete løsninger for å redde livet i havet i sin nye jobb. Månedens havfrue Nina Jensen er inspirerende på alle måter. Hun har oppnådd mye i sin karriere men er også klar på at det er mye arbeid igjen.

Tekst: Anette Bastviken/@radicalbroccoli
© WWF Verdens naturfond
© Katharina Heide Paus WWF Verdens naturfond

 

Hva holder du på med for tiden?

Etter 15 år i WWF har jeg akkurat begynt i min nye rolle som CEO for ”REV”, verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip, som skal bidra til å løse de store utfordringene for livet i havet.
Skipet som skal seile under norsk flagg vil være spekket med det fremste innen teknologi, forskningsutstyr og kommunikasjon, og skal tilbys som global plattform for forskere, innovatører og haventusiaster fra over hele verden og på mange måter fungere som en flytende tenketank for havet. Målet er å skape nye løsninger på særlig tre områder; plast og forurensing, klimaendringer og havforsuring, og bærekraftig fiskeriteknologi. Byggingen av skipet starter i februar, og det skal etter planen stå ferdig i 2020. Frem til da vil mesteparten av tiden brukes på å sette sammen et stjerneteam, bygge strategien, ha samarbeid og dialog med forskere og haventusiaster fra hele verden, og etablere sentrale globale
partnerskap.

Jeg holder også på å ”dyrke frem” min egen matros og miljøforkjemper, som etter tidsplanen blir født i slutten av mars. Så 2018 blir et ekstremt spennende år!

© WWF Verdens naturfond
© WWF Verdens naturfond


Hva gjør du for å ta vare på havet?

Som marinbiolog og tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond har havet vært en sentral del av mitt liv, og særlig de siste 15 årene. Gjennom min tid i WWF har jeg blant annet fått bidra til å holde et av verdens viktigste havområder Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt, sikre at 75 % av norske fiskebestander er miljøsertifisert (MSC), styrke norsk oljevernberedskap, bekjempe det ulovlige torskefisket i Barentshavet, få på plass en norsk klimalov, sikre at oljefondet solgte seg ut av kull, etablere en egen miljøsertifiseringsordning for oppdrett (ASC), frede ålen, sikre strengere reguleringer for arter som kysttorsk og hummer, og ikke minst en av de siste store seirene: en global #nullvisjon for plast i
havet som ble vedtatt av FNs miljøforsamling i november 2017. Men på tross av mange gode resultater er vi langt fra å være i mål. Derfor vil jeg fremover vie all min tid til å skape konkrete løsninger for å redde livet i havet.

På privaten bruker jeg ledig tid på å plukke plast og søppel (over, under og ved havet), velger alltid bærekraftig og miljøsertifisert sjømat (i tråd med WWFs sjømatguide), velger fornybare og klimavennlige løsninger (strømleverandør, elbil, fossilfri pensjon, mm.) og deler informasjon og inspirasjon om havets utfordringer og muligheter.

© WWF Verdens naturfond
© WWF Verdens naturfond

Hva mener du er den største utfordringen vi må løse for å redde havet?

Utvilsomt klimaendringer og havforsuring. Når havet blir surere ødelegger vi selve grunnpilaren i økosystemet i havet, og det vil påvirke alt annet liv.

Hva er dine tre #tavahatips for å ta vare på havet?

  • Velg alltid bærekraftig og miljøsertifisert sjømat, i tråd med WWFs sjømatguide
  • Støtt en organisasjon som jobber for å ta vare på havet, f.eks. WWF eller Hold Norge Rent
  • Spre informasjon til venner og kjente om havets utfordringer og muligheter, og få flere til å engasjere seg i å #tavaha
© Fredrik Myhre - WWF Verdens naturfond
© Fredrik Myhre – WWF Verdens naturfond 

Hva er ditt lykkeligste hav-øyeblikk?

Det er nesten umulig å velge, men et av de absolutte høydepunktene var når jeg i 2005 fikk svømme side om side med en stor, 8 meter lang spekkhogger-hann i Tysfjord. Det øyeblikket der vi så hverandre inn i øynene glemmer jeg aldri!

Hvem er dine hverdagshelter?

Alle barn og unge som tilbringer fritiden sin med å plukke søppel og plast langs strendene våre, og hindre at det havner i havet. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Hvis hver og en av oss tok litt mer ansvar i hverdagen ville verden sett veldig annerledes ut.

Og til slutt, hva vil du takke havet for?

Jeg vil takke havet for at det gir meg oksygen som gjør at jeg kan puste hver eneste dag, og samtidig at det gir meg inspirasjon som tar pusten fra meg.