TA VARE PÅ HAVET

Nordic Ocean Watch er en frivillig miljøorganisasjon som arbeider for å ta vare på havet. Ved å dele kunnskap og konkrete løsninger ønsker vi å vise vei til en mer miljøvennlig livsstil, og på den måten bevare vårt eget livsgrunnlag. Bra for havet, bra for deg!