Skjermbilde 2023 04 13 kl 14 08 11
Artikkel

TAVAHA på pensum

Høsten 2022 gjorde NOW noe vi ikke kan. Vi har nemlig vært oppdragsgivere og veiledere for filmstudentene ved Fagskolen Kristiania. Hvorfor, sier du?

For NOW er det viktig å koble flere unge på havet, og kanskje spesielt de som i fremtiden skal lage kommunikasjon mange ser. Fordi jo flere skapende mennesker som får et engasjement for havet, jo sterkere blir budskapet om å ta vare på det formidlet.

Etter et foredrag om havet og hvordan NOW arbeider for å ta vare opp det, fikk de fremtidige filmskaperne valget mellom tre ulike oppgaver:

  1. Portrettér en havhelt: NOW har i flere år skrevet intervjuer og laget portretter av folk vi mener er helter. Vi ønsker at dere lager et videoportrett av noen/noe som fortjener det.
  2. Skap et filmformat som formidler kunnskap om havet. Vi ønsker oss korte, kunnskapsbyggende og inspirerende snutter som lærer folk noe om havet. Hvordan kan vi være lekne og uventede nok til at vi får folk til koble seg litt på havet i en travel hverdag?
  3. Havet er fantastisk. Vis det! Åpen brief. Vi gleder oss til å se hva dere kommer opp med!
Skjermbilde 2023 04 13 kl 14 12 44
I "søppel trenger ikke å forbli søppel" blir marin forsøpling blir omskapt til en rykende fersk frisbee.
Skjermbilde 2023 04 13 kl 14 08 36
"Bremanger" forteller historien om hvor viktig havet er for innbyggerne i et lite kystsamfunn.

Studentene har fått stor frihet i arbeidet sitt, og NOW har bidratt med skriftlige og muntlige tilbakemeldinger i to runder. I følge fagansvarlig Finn Mcalinden har begge parter fått utbytte av samarbeidet:

- NOW har vært flinke til å belyse problemstillingen deres og er klare på metode – nemlig at publikum må trekke egne slutninger. Dette passer godt studentenes innfallsvinkel som filmskapere fordi de vil fortelle i bilder og skape en tanke og en følelse. Budskapet skal være tydelig, men ikke presset. Behandling av budskapet må ta utgangspunkt i at publikum trekker sin egen slutning. Det er ikke nødvendig å rope fra berget.

På spørsmål om dette har skapt økt engasjement for havet blant studentene er han ikke i tvil:

Det er klart at verdien av det NOW jobber med og som filmene forsøker å si, har vært en verdifull drivkraft for studentene. Det er også klart at de er mer opptatt av problemstillingen nå enn før.

Finn Mcalinden, fagansvarlig ved Fagskolen Kristiania

NOW ønsker å takke Fagskolen Kristiania for et godt og spennende samarbeid. De ferdige filmene ser du under:

Søppel trenger ikke forbli søppel 3 min final
"Søppel trenger ikke å forbli søppel"
NOW Bremanger 4-SEK
"Bremanger"
NOW - Havet i arv - Lang versjon
"havet i arv"

Vi vil gjerne koble enda flere studenter på havet. Ta gjerne kontakt på hallo@nordicoceanwatch.no dersom du ønsker å etablere et lignende samarbeid.

Publisert: apr. 16, 2023