22495978_1654249221314388_3110443088881589961_o

Strandrydding

Strandrydding er vårt viktigste verktøy for å holde havet rent, bidra til å øke bevisstheten rundt det å ta vare på naturen, og skape livsstilsendring. Sammen med ildsjeler over hele Norden bidrar vi til en felles dugnad for renere hav og strender.

For Nordic Ocean Watch er hver dag en strandryddedag. Og i fravær av landbasert infrastruktur og tiltak som hindrer plast fra å ende opp i havet, er strandryddinger et av de beste verktøyene vi har mot marin forsøpling i dag. Hver gang vi er ved, i, eller på sjøen bør vi ta med oss avfall som ligger på strand og i vann. Det blir også viktig å komme sammen på strandryddedagene for å vise hva slags hav vi vil ha – med ord og handling.

Gjennom strandryddinger ønsker vi i Nordic Ocean Watch å bidra og vise til at mindre initiativ kan føre til noe større – gjennom en kollektiv innsats for å holde havet rent. Som aktive brukere av et hav som gir oss så mye glede og gode opplevelser er det viktig å også gi noe tilbake.

 

Hvordan rydde en strand – óg skape engasjement samtidig!

Før rydding

  1. Gå inn på Ryddeportalen til Hold Norge Rent og registrer din strandryddeaksjon – dette er viktig så vi får nasjonale tall på hvor mye avfall vi kan samle inn totalt! Knytt ryddeaksjonen til Nordic Ocean Watch og din lokale ryddegruppe
  2. Lag et Facebook-event og inviter alle vennene dine! Ta gjerne kontakt med oss om du trenger bidrag til design og tekst! Hvis du setter Nordic Ocean Watch som co-host på Facebook-eventet hjelper vi deg å spre aksjonen i våre kanaler
  3. Samarbeid med lokale organisasjoner for å styrke samarbeidet og få med fler på tavaha-laget!
  4. Det kan være nyttig å kontakte grunneier, evt. kommunen for å informere om og sikre at det er ok at man rydder der man har tenkt. Kanskje vil de også bli med?
  5. Her kan du også finne Ryddepakkene fra Hold Norge Rent.

Under rydding 

  1. Husk å ta med solide avfallssekker. Gjerne de gjennomsiktige som er mest miljøvennlige. Annet utstyr som kan være nyttig er hansker, klyper og eventuelt mindre poser til barna.
  2. Tagg Nordic Ocean Watch i sosiale medier og bruk #tavaha og #plukkanopp.
  3. Se over fangsten og vei gjerne avfallet før det hentes og kastes. Dette er en morsom del av ryddingen som synliggjør hva man finner mest av og kan lære oss mer om hvilke aktører som bidrar til marin forsøpling. Vis oss fangsten på instagram!

Etter rydding  

  1. Det er viktig å kaste avfallet på riktig måte etter rydding eller planlegge for henting. Man kan enten kjøre bort selv, høre med lokale renovasjonsselskaper, eller kontakte kommunen og for å se om de er villige til å hente. På steder hvor det er vanskelig å komme til med bil anbefaler vi å ta kontakt med kystvakten (ved store ryddinger) eller skjærgårdstjenesten.
  2. Registrer dine strandryddefunn på Ryddeportalen i din allerede registrerte aksjon og fortell oss gjerne hvordan det gikk!

God rydding! Takk for at du hjelper oss å ta vare på havet!