Tavaha
[ta-va, ha-)

Tavaha

Tavaha er Nordens “aloha” og betyr å ta vare på havet. Det beskriver en kultur hvor vi som bruker havet også bidrar til at det forblir levende. Fordi uten et levende hav kan vi ikke ha en fungerende planet. Havet har alltid tatt vare på oss, og det er på tide å gi noe tilbake.

Hvorfor Tavaha?

 

Alt liv, slik vi kjenner det, oppstod i havet før det inntok landjorden og utviklet seg til deg, meg og alle vi har møtt eller hørt om. Havet utgjør 71 % av arealet på jorda, og er fullt av vakre og merkelige skapninger. Det er den mest effektive karbonfangeren vi har, og fungere som en temperatur- og klimaregulator. Livet i havet produserer halvparten av oksygenet vi puster. I tillegg gir det oss mat, miljøeffektiv varetransport, energi, medisin og mye mer. Men i dag er havet også sterkt truet. Økende temperaturer og forsuring kan endre livet i havet på måter verden aldri har sett tidligere. Avrenning fra landbruk har ført til store, døde kystområder, og 90 % av verdens store fiskestammer har enten kollapset eller er sterkt overfisket. Stadig flere marine arter dør som følge av plastforurensning og giftstoffer fra industri. Truslene står kort sagt i kø. Men heldigvis finnes det løsninger, og det som er fint er at vi alle kan bidra