Strandrydde­container på Unstad

2019 12 02 KOLLTVEIT 0002
Tidsperiode
høst 2015 - vår 2021
Status
Avsluttet
Samarbeidspartnere
Yttersia Surfeklubb, Infinitum Movement, Kristian Breivik ved Lofoten Surfsenter
Støttet av
Yttersia Surfeklubb, Infinitum Movement, Kristian Breivik ved Lofoten Surfsenter

Vi vil at hver dag skal være en strandryddedag. Derfor satt vi opp en container på Unstad i Lofoten i samarbeid med det lokale surfemiljøet og Infinitum Movement. Målet med prosjektet var å tilrettelegge for at folk kunne rydde søppel når som helst uten å bekymre seg for hvor man skal kaste det man har plukket opp, og å sette fokus på marin forsøpling.

I dette prosjektet hadde NOW ansvar for å ordne med finansiering av utsetting av containeren, leie, tømming og foliering. Surfemiljøet ordnet tillatelse til å sette opp containeren ved stranden. En lokal containersjef hadde ansvar for å ordne tømming av containeren når den var full, holde det ryddig rundt og sørge for at søppelet ikke blåste på sjøen.

Våren 2021 valgte vi i avvikle containeren etter nøye vurdering med involverte i prosjektet og lokale ildsjeler. Dette var blant annet på grunn av manglende finansiering og uenigheter om ansvarsfordeling samt effekt. Som et alternativ initiativ vil vi i samarbeid med de lokale arrangere jevnlige strandryddinger på Unstad.

Se også