Historier for havet

Tidsperiode
2022 -
Status
Pågående

Historier for havet er en serie positivt vinklede historier som skal inspirere og motivere flere til å ta vare på havet. Vi mener det er behov for å løfte frem de positive kreftene som jobber for en grønnere fremtid, som et tilsvar til den tunge alvorspraten. Vårt perspektiv støttes også av forskning på miljøengasjement, som viser at det er mer effektivt å appellere til håp enn frykt når man forsøker å engasjere folk til miljøpositiv handling.

Historiene tar form som artikler, bildeserier eller film, og publiseres på Historier-siden vår. I tillegg deles også historiene i våre kanaler på sosiale medier. Målet med prosjektet er å bidra til holdningsendring gjennom å dele kunnskap om klima- og miljøproblemer knyttet til plastforsøpling, og å informere om hvordan man kan bidra til å løse dem.

Har du en idé til en historie vi bør fortelle, eller har du lyst til å bidra med tekst, foto eller film? Send gjerne en mail til hallo@nordicoceanwatch.no

Test 2
Foto: Anna Torst Saatvedt
Test dykk
Foto: Anna Torst Saatvedt
Sigrid Loa
Foto: Anna Torst Saatvedt
FS8
Foto: Troels Rosenkrantz
Rydding bære
Foto: Anna Torst Saatvedt

Se også